Zamknięcie bloga

Posted: 14/01/2014 in Uncategorized

Informujemy, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), nie będą publikowane nowe treści na blogu. Wpisy nie będą moderowane. 

Reklamy

Koniec bloga

Posted: 14/01/2014 in Uncategorized

Informuje, iż w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1717), zamykamy działalność.

Prosimy nie sugerować się wpisami na blogu, gdyż są one nieaktualne. Nowe wpisy nie będą dodawane.

Za utrudnienia przepraszamy.

W ostatnich miesiącach wiele słyszy się o reformie Otartych Funduszy Emerytalnych. Rząd bada i analizuje etapy i dokonania OFE od początku czyli od 1999 roku. Zdaniem wielu najlepsze rozwiązanie to całkowita likwidacja II filaru. Krytycy OFE twierdzą,że są one zbędną instytucją przynoszącą niskie zyski dla państwa. Wprowadzenie OFE kosztowało przyszłych emerytów ponad 17 mld zł. Politycy twierdzą,że składki płacone do OFE powinny w całości być przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jak to zwykle bywa w każdej debacie są krytycy danego tematu bądź też jego zwolennicy. Do zwolenników OFE zaliczyć możemy profesora i byłego ministra finansów Leszka Balcerowicza. Jego zdaniem reformy OFE to propaganda, której celem jest usunięcie Otwartych Funduszy Emerytalnych. Jak na zmiany zareaguje społeczeństwo? Czy zmiany te będą dla nas korzystne? I czy będziemy mogli liczyć na większe emerytury ? Odpowiedzi na te pytania nie są nam jeszcze znane. Póki co rząd przedstawił trzy warianty zmian w OFE. Pierwszym z nich jest likwidacja nieakcyjnej części OFE. Drugi wariant to dobrowolność udziału w OFE. Natomiast tzw. dobrowolność udziału w OFE „plus” (z dodatkową składką) to trzeci wariant OFE.


Emerytura jest to świadczenie pieniężne, którego głównym celem jest zapewnienie polakom godziwej przyszłości. Każda osoba , która ze względu na wiek nie posiada już zdolności do pracy zarobkowej ma prawo do emerytury. Istnieje wiele sposobów wypłaty świadczenia emerytalnego. Głównymi metodami ich finansowania są:

 

  • System redystrybutywny – polega on na tym, że składki pracownika trafiają do jednej wspólnej puli. Świadczenia są wypłacane na bieżąco osobom, którym przysługują w danym momencie. Kiedy przejdziemy na emeryturę świadczenia, które będziemy otrzymywać będą wypłacane ze składek osób płacących je w danym momencie. Jest to tzw. cyrkulacja w systemie emerytalnym.

  • System kapitałowy- przez cały czas swojej aktywności zawodowej pracownik lokuje swoje oszczędności na oprocentowanych rachunkach bankowych. Emerytura może być wypłacona jednorazowo ( osoba pozyskuje cały zgromadzony kapitał + odsetki) lub w formie co miesięcznych świadczeń w formie odsetek od kapitału. Świadczenia te są wypłacane dożywotnio. Po śmierci kapitał może być dziedziczony przez rodzinę pracownika.

KNF czyli Komisja Nadzoru Finansowego jest organizacją, która zajmuje się kontrolą i opieką rynku finansowego w Polsce. Jest centralnym organem administracji. Instytucja ta nadzoruje sektor bankowy, rynek kapitałowy,ubezpieczeniowy i emerytalny oraz wszelkie instytucje płatnicze. W skład Komisji Nadzoru Finansowego wchodzą: przewodniczący Komisji, dwóch jego zastępców oraz czterech członków do których zaliczamy: Ministra do spraw instytucji finansowych, Ministra do spraw zabezpieczenia społecznego, Prezesa NBP i przedstawiciela prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do zadań KNF należy:

  • podejmowanie działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego, ubezpieczeniowego i emerytalnego,

  • troska o rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności,

  • podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,

  • rozwój edukacyjny i informacyjny w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,

  • rozwiązywanie spraw i konfliktów na tle finansowym.

Komisja Nadzoru Finansowego zajmuje się także opracowaniem rankingu Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zastanawiając się nad wyborem OFE często korzystamy z tego notowania. KNF zbiera wszystkie informacje dotyczące firm ubezpieczeniowych działających na polskim rynku i zamieszcza je w rankingu. Stopa zwrotu decyduje o tym na jakim miejscu w rankingu znajduje się dany fundusz emerytalny.

 

Chcesz by twoja emerytura przynosiła Ci większe dochody ? Pragniesz by Ty i Twoi bliscy mieli zabezpieczenie na przyszłość? Płacisz już składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i na Otwarte Fundusze Emerytalne? Nie zastanawiaj się ani chwili dłużej! Skorzystaj z dodatkowej emerytury ! Trzeci filar systemu emerytalnego w Polsce to otwarte konta emerytalne IKE i IKZE. O tym jak funkcjonuje IKE mogliśmy poczytać w poprzednim poście. A jak zatem funkcjonuje IKZE czyli Indywidualne Konto Zabezpieczeń Emerytalnych ? Podobnie. Tak jak w przypadku IKE składki na konto IKZE może wpłacać każdy obywatel Polski, który ukończył 16 lat i osiąga dochód od którego odprowadzana jest obowiązkowa składka emerytalna. W określonym roku na Indywidualne Konto Zabezpieczeń Emerytalnych można wpłacić do 4% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne za rok poprzedni. Konto to może być założone tylko i wyłącznie przez jedną osobę. Zasada ta funkcjonuje po to by nie nadużywać ulgi podatkowej. Zmniejszenie podatku zależy od wysokości wpłaty na konto oraz od zarobków osoby oszczędzającej. Jeżeli chcesz w przyszłości pozwolić sobie na większe przyjemności załóż konto już dziś.

PPE– jest zbiorem umów, które tworzą dodatkową formę gromadzenia oszczędności na naszą przyszłą emeryturę. Pracodawcy odprowadzają składki na rzecz pracowników do wybranej instytucji finansowej zajmującej się przechowywaniem tych środków. Każdy pracodawca, który przystąpił do tego programu czerpie z niego wiele korzyści: zyskuje nowych potencjalnych inwestorów, przeciąga na swoją stronę klientów innej działalności, przy mniejszych kosztach dodatkowe składki oznaczają podwyżkę dla pracowników a co najważniejsze pracodawca wpłacając składki na PPE inwestuje bo składki te stanowią koszty uzyskania przychodu. Korzyści dla pracodawcy są znaczące, ale to także pracownik czerpie zyski z PPE. Składki na Pracowniczy Program Emerytalny dają pracownikowi poczucie bezpieczeństwa finansowego, gdyż za kilkadziesiąt lat po zakończeniu aktywności zawodowej będzie on mógł oczekiwać na większą emeryturę. Składki wpłacane na PPE oznaczają dla pracownika podwyższenie jego wynagrodzenia o 7%. Dochód z inwestycji oraz przyszłe świadczenia z tytułu PPE są zwolnione z podatku dochodowego co oznacza,ze potencjalny pracownik sporo zaoszczędzi. Jak widać korzyści z uczestnictwa w Pracowniczym Programie Emerytalnym są dość spore i warto brać w nim udział.

Jak każdy wie fundusze emerytalne podzielić można na trzy rodzaje, trzy filary. Pierwszym filarem jest obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie to płacimy w ZUS czyli w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Drugi filar tworzą dobrowolne ale także i obowiązkowe Otwarte Fundusze Emerytalne. Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 roku zobowiązane są wybrać fundusz emerytalny, który będzie dla nich najkorzystniejszy. W wyborze OFE pomóc nam może ranking Otwartych Funduszy Emerytalnych sporządzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (KFN). Jeżeli nie podejmiemy się samodzielnego wybrania OFE to nasza przyszła emerytura spoczywać będzie w rękach ZUS-u. Dodatkową opcją na pomnożenie swoich dochodów w przyszłości jest wybór trzeciego filaru. IKE jest właśnie jego częścią. Co to jest i czy warto z niego skorzystać?

IKE (Indywidualne Konto Emerytalne) jest dobrowolną forma polskiego ubezpieczenia społecznego. Konto to umożliwia gromadzenie środków, które przeznaczone będą na naszą przyszłą emeryturę. Każdy członek IKE może wybrać formę w jakiej jego oszczędności będą inwestowane. Do sposobów oszczędzania zaliczyć możemy założenie lokaty bankowej, ubezpieczenie kapitałowe, fundusz inwestycyjny, bądź też samodzielne inwestowanie na giełdzie. Dochody pozyskane na Indywidualnym Koncie Emerytalnym są zwolnione od tzw. podatku Belki, który wynosi 19 %. Obecnie limit wpłat na konto IKE wynosi trzykrotność średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto rocznie.

 

Nie wybrałeś jeszcze funduszu zabezpieczającego twoją przyszłość? Nie zwlekaj ani chwili dłużej! To ostatnio moment na wybór OFE. Został Ci tylko jeden dzień!

Losowanie OFE już tuż tuż. 10 lipca zbliża się wielkimi krokami! Nie pozwól by to ZUS zadecydował o wysokości twojej emerytury! To twoje życie i to ty masz prawo o nim decydować. Jeśli więc jesteś jedną z osób, które podjęły pierwszą pracę i czerpią z niej dochody wybierz dla siebie ofertę jednego z 14 towarzystw ubezpieczeniowych funkcjonujących na rynku funduszy emerytalnych. Od Ciebie zależeć będzie to na jakie przyjemności będziesz mógł sobie pozwolić za kilkadziesiąt lat. Nie czekaj, już teraz wybierz dla siebie najlepszy Otwarty Fundusz Emerytalny!

Zmiany w OFE 2013

Posted: 08/07/2013 in Uncategorized
Tagi: , ,
Zmiany w ofe 2013
 
W ostatnich latach bardzo dużo słyszy się o reformie emerytalnej. Każdy z polityków chce wnieść do reformy coś nowego, coś polepszyć, coś zmienić. W bieżącym roku rozważana jest kwestia m.in. likwidacja części obligacyjnej OFE oraz dobrowolność uczestnictwa w OFE. Czy są to zmiany na lepsze? Jedni próbują przekonywać, że Otwarte Fundusze Emerytalne są całkowicie zbędną działalnością na rynku i że to ZUS powinien całkowicie przejąć ich obowiązki. Co dalej z OFE?
Likwidacja części obligacyjnej OFE według ekspertów to zmiana jak najbardziej na lepsze. Szef Ministerstwa Finansów, Jacek Rostowski, zaproponował 26 czerwca br. trzy warianty zmiany reformy systemu emerytalnego właśnie m.in. likwidację części obligacyjnej OFE. Z pomysłem tym w zupełności nie zgadza się Leszek Balcerowicz- polski polityk i ekonomista. Twierdzi on, że likwidacja OFE to propaganda i że reforma ta nie powinna wejść w życie.
Dobrowolność uczestnictwa w OFE to druga propozycja zmiany w OFE w 2013 roku. Aby zapewnić stabilność gospodarki należy tak zmienić system OFE, aby był on najkorzystniejszą opcją dla społeczeństwa. System emerytalny, który obecnie panuje w kraju, jest niezwykle kosztowny dla budżetu państwa- twierdzi jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej, Andrzej Bratkowski.
Czy dojdzie do rozwiązania OFE? Czy zmiany te wejdą na dobre? Miejmy nadzieję, że każda podjęta decyzja Rządu będzie słuszna i z jak największą korzyścią dla nas.